Nyheter

  • Se flere aktuelle saker i arkivet...

Tilvenning og oppstart i barnehagen

Korleis nyttar du tilvenningsdagane best? Korleis handterer du den første og vanskelege avskjeden? Og kva treng barnet ditt i barnehagen?

Laster..