Årsplan

Årsplana er eit arbeidsredskap for barnehagepersonalet og dokumenterar barnehagens val og begrunnelsar. Årsplana gir informasjon om barnehagens pedagogiske arbeid til myndighetsnivåane, barnehagens samarbeidspartar og andre interesserte.

HER finn du årsplana (.pdf) for Trollsletta barnehage 2023/2024